Surrounding attractions

Kombornia benefits from being at the gateway to the Bieszczady Mountains, which offers visitors the opportunity to take in both cultural and wild life attractions of the regional.

Zapraszamy do skorzystania z jednodniowych wyjazdów zorganizowanych:

Read more...

Zapraszamy do skorzystania z opieki osobistego przewodnika z przygotowaniem indywidualnego programu wycieczki po największych atrakcjach kulturalnych i przyrodniczy bliższej i dalszej okolicy.

Read more...

Wycieczka ta jest ciekawą podróżą krajoznawczą na wschodnie obrzeża Pogórza Dynowskiego. Program wycieczki przewiduje zwiedzanie Łańcuta i jego okolicznych miejscowości.

Read more...

Trasy rowerowe w okolicach Dworu Kombornia

Read more...

Wycieczka Śladami Ignacego Łukasiewicza jest niezwykłą podróżą w przeszłość, do czasów, w których swój początek bierze przemysł górniczy i naftowy.

Read more...

Proponowana wycieczka daje możliwość obejrzenia pamiątek pozostałych po ludności Łemkowskiej,  rusińskiej grupie etnicznej zamieszkująca tereny Beskidu Niskiego, część Beskidu Sądeckiego i Bieszczadów.

Read more...

Trasa przebiega przez najbardziej atrakcyjne fragmenty Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i interesujące turystycznie miejscowości.

Read more...

Na trasie spotykamy zabytki architektury sakralnej oraz architektury drewnianej. Miejscowości przez które wiedzie trasa wycieczki lokowane były za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Read more...