Basen i jacuzzi

Otoczona parkiem dworska Oranżeria została zaplanowana jako miejsce doświadczania dobroczynnego oddziaływania wody o różnej temperaturze i w różnych stanach skupienia. Co ważne, dla wygody naszych Gości połączona jest podziemnym przejściem z budynkiem Dworu.

Przestrzeń parteru zajmuje basen z 3 torami do pływania, basen rekreacyjny, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci z funkcją przeciwprądu.

W basenie rekreacyjnym znajdą Państwo różnorodne urządzenia służące łagodnemu usuwaniu napięć mięśniowych, pobudzaniu krążenia i lepszego ukrwienia komórek skóry, a są to: dysze masujące w ścianach i na dnie, gejzery powietrzne, kanapy masażu powietrznego i wodospad.

Baseny wraz z kompleksem saun i łaźni, grotą solną oraz siłownią są dostępne nie tylko dla Gości hotelowych. Na chwilę relaksu zapraszamy tu wszystkich chcących z nich skorzystać.

Hipokrates zwykł mawiać, że

"Sposób na utrzymanie ciała w zdrowiu i kondycji jest prosty – dużo wody..."

Dziś nic z tego przesłania się nie zmieniło. Woda odmładza, dodaje urody, leczy... Pragniemy podarować Państwu chwile wodnego szaleństwa i dlatego przygotowaliśmy specjalną Ofertę Promocyjną naszego Wodnego Świata.


 

 UWAGA! NOWE GODZINY OTWARCIA i PROMOCJE BASENU

 

Godziny otwarcia

Informacje o godzinach korzystania z Basenu.

Dwór Kombornia Hotel & SPA - BasenWejście na basen w dniach sobota - czwartek w godzinach od 6:00 do 21:30
Wejście na basen w piątki w godzinach od 6:00 do 20:00

 • wejście na basen zawarte jest w cenie pobytu lub pakietu,
 • pozostałe usługi lub usługi nie objęte pakietem pobytowym  (Strefa Saun, Grota Solna, Rytuał Aufguss, wejścia na imprezy Pool Party/Noce Saun) są płatne odrębnie.

 

Nowości

Promocja "RANO" *
poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00-14:00
5 PLN/osoba/65 minut
dopłata po przekroczeniu czasu: 1PLN za każde 3 minuty
dziecko do 3 lat  - bezpłatnie (dla dzieci do 2 lat prosimy o stosowanie specjalnych pielucho majtek AQUA)

PROMOCJA 120 MINUT * - BASEN + SAUNY GRATIS
w dniach sobota - czwartek w godzinach od 14:00 do 21:30
w piątki w godzinach od 14:00 do 20:00
120 minut w cenie 25 PLN/osoba
dopłata po przekroczeniu czasu: 1PLN za każde 3 minuty

Bilety Rodzinne

BILET RODZINNY * na BASEN 2+1 lub 1+2
w dniach niedziela - piątek
1 osoba dorosła + 1 dziecko - 15 PLN/65 minut
1 osoba dorosła + 2 dzieci - 25 PLN/65 minut
2 osoby dorosłe + 1 dziecko - 30 PLN/ 65 minut
dopłata po przekroczeniu czasu: 1PLN za każde 3 minuty
wiek dziecka uprawnionego do zniżki - max. 12 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej

* bilet płatny gotówką, nie obowiązuje karnet.
* nie dotyczy wejść na imprezy Pool Party/Noce Saun). Terminarz imprez tutaj.

Karnety

Karnet  MIESIĘCZNY BASEN 100
Karnet na okaziciela ważny w okresie jednego miesiąca - jednorazowy koszt wydania karty karnetu - 10PLN + koszt doładowania 100 PLN ( VAT 8%).
Koszt wejścia jednorazowego na basen (w godzinach otwarcia Strefy Wellness), niezależnie od dnia tygodnia w ramach doładowania niniejszego karnetu wynosi 10 zł za 65 minut oraz 1PLN zł za 3 każde minuty przekroczenia czasu.

 

Cennik wejść jednorazowych

STREFA WELLNESS - CENNIK WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - BASEN (BN - Normalny)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - niedziela 18 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 8%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Sauny i łaźnie (SN - Normalny)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - niedziela 20 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Grota solna (GSN - Normalny)

Czas Usługa Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
45 min.   poniedziałek - niedziela 10 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 8%
45min  1+1 poniedziałek - niedziela 14 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 8%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - AUFGUSS + sauny i łaźnie (SFN - Normalny)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. piątek - niedziela 45 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Siłownia (SIN - Normalny)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - niedziela 18 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Trening Personalny (TPN - Normalny)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
60 min. poniedziałek - niedziela 60 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - BASEN - Zajęcia AQUA
- grupowe ćwiczenia na basenie ZAGB - (Normalny GRUPA)

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
45 min. poniedziałek - niedziela 49 PLN 1 PLN za każde 3 minuty 23%

W przypadku skorzystania z innych usług niż wykupiona, dodatkowa usługa zostanie doliczona jako dopłata wg stosownej stawki dopłat wg rzeczywistego czasu pobytu. Niniejsza oferta oraz załączony cennik obowiązuje od 16 kwietnia 2015 roku do odwołania.

Ważne informacje

Uwaga:

 • Warunki korzystania ze Strefy Wellness określa Regulamin Basenu.
 • Wypożyczenie ręcznika kąpielowego lub szlafroka - 9 PLN (dla Gości hotelowych bezpłatnie).
 • Ceny brutto w złotych, nie łączą się z innymi promocjami.
 • Na basenie mogą odbywać się zajęcia lub ćwiczenia w wodzie (np. Aqua Fitness lub zajęcia dla Najmłodszych), co skutkować może wyłączeniem części lub całości torów pływackich. W tym czasie osoby przebywające na basenie, a nie biorące udziału w zajęciach zorganizowanych, mogą korzystać z wolnej części pływalni.
 • Saunowy Naturalny Wtorek - obowiązuje tylko we wtorki.
 • Prosimy o poinformowanie z wyprzedzeniem o chęci skorzystania z kompleksu saun, groty solnej i zajęć w ramach Akademii Wellness.

Regulamin Basenu

 1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
 2. Korzystanie z pływalni  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
 3. Pływalnia czynna jest:
  w dniach sobota - czwartek w godzinach od 6:00 do 21:30
  w piątki w godzinach od 8:00 do 20:00
 4. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
 5. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Instruktorów i Personelu obsługującego obiekt.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki. Pod opieką jednej osoby może pozostawać max. 2 dzieci.
 8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno - moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
 10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 11. Dzieciom do lat dwóch niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho - majtek do pływania dostępnych do zakupienia na Recepcji Hotelu.
 12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób RSF Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu Pracownikowi Obsługi.
 15. Na terenie pływalni zabrania się:
  • poruszania się bez obuwia (klapek basenowych z podeszwą antypoślizgową),
  • wnoszenia i używania na terenie hali basenowej dmuchanych materacy lub innych dużych przedmiotów służących do pływania (nie dotyczy wyposażenia pływalni),
  • palenia papierosów,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
  • biegania i wtrącania do wody innych użytkowników,
  • wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
  • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu,
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych,
  • niszczenia wyposażenia,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
 16. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia - uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 18. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Pływalni.
 20. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne Kodeksu Cywilnego.

 

Odleglość basenu w Dworze Kombornia Hotel & SPA****

- Krosno 9 km, Iwonicz 21 km, Rymanów 21 km, Dukla 24 km, Bóbrka 24 km, Sanok 37 km, Rzeszów 50 km, Solina 68 km, Przemyśl 82 km, Lwów 176 km,
- do najbliższego polsko-słowackiego przejścia granicznego (Barwinek - Vyąný Komárnik) - 40 km
- do najbliższego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego (Medyka – Шeгини) - 96 km